Incoterms là gì?

INCOTERMS là một tập hợp các điều khoản thương mại tiêu chuẩn gồm ba chữ cái được sử dụng phổ biến nhất trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Điều cần thiết là bạn phải biết các điều khoản thương mại của mình trước khi giao hàng.

EXW (Công trình EX)

EX Works EXW đặt tên theo địa điểm Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng cho thương mại nội địa hoặc quốc tế.

FCA (Nhà cung cấp dịch vụ miễn phí)

Free Carrier FCA đặt tên tại nơi Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kỳ phương thức hoặc phương thức vận tải nào sẽ được sử dụng.

CPT (Cước phí trả tới)

Cước phí trả tới địa điểm có tên CPT Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kỳ phương thức hoặc các phương thức vận tải nào sẽ được sử dụng.

CIP (Trả phí vận chuyển và bảo hiểm)

Cước phí và bảo hiểm Trả CIP tới địa điểm nêu tên Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kỳ phương thức hoặc phương thức vận tải nào sẽ được sử dụng.

DAT (Giao tại bến)

Giao hàng tại Nhà ga DAT tại địa điểm có tên Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kể phương thức hoặc phương thức vận chuyển nào được sử dụng.

DAP (Giao tận nơi)

Giao tại địa điểm DAP có tên là Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kỳ phương thức hoặc phương thức vận tải nào sẽ được sử dụng.

DDP (Giao hàng đã nộp thuế)

Giao hàng đã nộp thuế DDP nơi đến Incoterms® 2010 — Điều khoản này có thể được sử dụng bất kỳ phương thức hoặc phương thức vận tải nào có thể được sử dụng.

FAS (Miễn phí dọc theo tàu)

Miễn phí dọc theo tàu FAS có tên cảng gửi hàng Incoterms® 2010 — Người bán giao hàng khi hàng được đặt dọc theo con tàu được chỉ định

FOB (Miễn phí trên tàu)

Free On Board FOB có tên là cảng gửi hàng Incoterms® 2010 — Có sự thay đổi đáng kể so với ý nghĩa của thuật ngữ này trong các bản sửa đổi trước đây của.

CFR (Chi phí & Vận chuyển)

Chi phí và cước phí CFR cảng đích Incoterms® 2010 — Quy tắc này chỉ được sử dụng khi vận chuyển bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa.

CIF (Bảo hiểm chi phí & cước vận chuyển)

Cost Insurance and Freight CIF named port of destination Incoterms® 2010 — This term is to be used only when carriage is by sea or inland waterway.