26
Nov
Steve McDonald

Trước đây chúng tôi đã sử dụng một công ty không đáng tin cậy với quy trình đăng ký và dịch vụ rất phức tạp. Sau đó, chúng tôi tìm thấy Green Ocean và mọi việc dễ dàng đã quay trở lại với chúng tôi.

3
Nov
Anna Briggs

Tôi hài lòng với dịch vụ do Green Ocean cung cấp. Cô Rose thật tuyệt vời! Cô ấy trả lời cuộc gọi của tôi ngay lập tức và trả lời tất cả các câu hỏi của tôi!

3
Nov
Jonathan Adams

Điều này là do dịch vụ tuyệt vời, giá cả cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng của họ. Điều đó cho thấy Green Ocean đang trở nên quá tuyệt vời với thời đại công nghệ ngày nay, thật sảng khoái khi có được dấu ấn như vậy.