Chất lượng và Hiệu suất ở mức giá hợp lý

GREEN OCEAN là một trong những nhà cung cấp giải pháp Logistics hàng đầu. Chúng tôi kết hợp Vận tải Hàng không và Đường biển xuyên lục địa với Dịch vụ Hậu cần Giá trị Gia tăng toàn diện và Dịch vụ Chuỗi Cung ứng. Phạm vi Giải pháp Chuỗi Cung ứng có thể khác nhau, từ vận chuyển hoặc lưu trữ đơn giản đến các hoạt động phức tạp.

Chúng tôi tối ưu hóa mọi hoạt động xoay quanh mãng Logistics. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện được tích hợp trên toàn cầu phù hợp với tất cả nhu cầu cấp thiết về Logistics của khách hàng với cam kết đặc biệt đối với các yêu cầu cụ thể của ngành.

GREEN OCEAN thiết lập tiêu chuẩn vận chuyển hàng không. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi có khả năng giúp các doanh nghiệp phát triển — dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Các chuyên gia Đường bộ của chúng tôi sẽ đảm bảo hoạt động xuất sắc cũng như các giải pháp tiết kiệm chi phí.

GREEN OCEAN là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển lớn tại Việt Nam. Năm 2022, GREEN OCEAN đã vận chuyển nhanh gần 1,5 triệu TEU qua đường biển. Mối quan hệ của công ty với khách hàng đang chuyển từ hoạt động kinh doanh mang tính giao dịch thuần túy sang các đề xuất giá trị gia tăng.

Mạng lưới toàn cầu của GREEN OCEAN có vị trí tốt và đủ điều kiện để giúp công ty của bạn phát triển các chương trình nội địa và xuyên biên giới được thiết kế riêng và hiệu quả để phân phối hàng hóa của bạn. Các chuyên gia Đường bộ của chúng tôi sẽ đảm bảo hoạt động xuất sắc cũng như các giải pháp tiết kiệm chi phí đáp ứng nhu cầu của bạn về thời gian vận chuyển.

Mô hình hoạt động ít sử dụng tài sản của chúng tôi cho phép chúng tôi có khả năng lựa chọn chính xác các nhà thầu phụ đủ tiêu chuẩn dựa trên các yêu cầu đa dạng của khách hàng với trọng tâm là tuân thủ, an toàn, an ninh, tính chuyên nghiệp và dẫn đầu về môi trường.

Bạn không chắc chắn giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của mình?

Giải pháp hiệu quả

Bạn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của GREEN OCEAN trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả cho chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của một số tập đoàn lớn nhất thế giới. Bạn được hưởng lợi từ mọi đổi mới, cho dù đó là sự mở rộng đơn giản cho các sản phẩm Vận tải Đường hàng không và Đường biển của chúng tôi, cho dù đó là sự phát triển về kho bãi hay liệu nó có yêu cầu một mô hình chuỗi cung ứng tích hợp hoàn toàn mới hay không.

An toàn & Bảo mật

Bạn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả cho chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của một số tập đoàn lớn nhất thế giới.

Chuyển phát nhanh

Bạn được hưởng lợi từ mọi đổi mới, cho dù đó là sự mở rộng đơn giản cho các sản phẩm Vận tải Đường hàng không và Đường biển của chúng tôi, cho dù đó là sự phát triển về kho bãi.

Hỗ trợ 24/7

Tất cả những điều đó giải thích tại sao bạn sẽ thấy đội ngũ hỗ trợ xuất sắc tại GREEN OCEAN sẵn sàng đáp ứng các phức tạp về Logistics để đưa ra các giải pháp tốt để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.